facebook   YouTube   www.tehnopur.com   german   slovenscina  

 
 
 

 

 

 
 
  Izoliran in zatesnjen strop glavne cerkve-ne ladje z brizgano trdo poliuretansko peno.        
 
 
 

 

 

Primer izolacije razkošne jahte. Odlična izolativnost, ki hkrati prispeva h togosti plovila.        
 
 
 

 

 

Velikokrat nudi Tehnopur d.o.o. z brizgano poliure-tansko folijo edino efektivno rešitev pri sanacijah/izolacijah rezervoarjev.        
 
 
 
  Skladišča pod zemljo so popol-noma izolirana in zaščitena pred vlago z nanosom trde brizgane poli-uretanske pene.        
 
 
 
  Sušilnice bodo le opravljale svojo nalogo, če se efektivno prepreči nabiranje vlage. Do rešitve s Tehnopur d.o.o.        
     
 
 
 
  Dokaz za vsestran-sko uporabo trde poliuretanske pene kot izjemno učinko-vito izolacijo v va-gonih.        
     
 
 
 
  Bivanje pod zemljo.
Tudi najbolj indi-vidualni in zahtevni projekti so izvedljivi s Tehnopur d.o.o.
       
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook YouTube twitter

instagram

  O Podjetju Program Izdelek Kontakt  
           
  - Program - Aktualno - Trda poliuretanska pena - Kontakt  
  - Izdelek - Sanacija salonitnih in Ploč. str. - Poliuretanska folija Poliureja - Pogosta vprašanja  
  - Kontakt - Sanacija ravnih streh      
  - Zanimivosti - Protikondenzna zaščita      
    - Mansarde in tla      
    - Ravne strehe      
    - Farme      
    - Bazeni      
    - Ostalo      
    - Scenografija      
    - Klasične izolacije